Специалност: ОСИГУРИТЕЛНИ И КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ В ЖП ИНФРАСТРУКТУРА

Професионално направление:

код № 523 ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА, комуникационна и компютърна техника

Професия:

код № 523070 ТЕХНИК ПО АВТОМАТИЗАЦИЯ

Специалност:

код № 5230704 ОСИГУРИТЕЛНИ И КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ В ЖП ИНФРАСТРУКТУРА

Допълнителни правоспособности:

v    Механик осигурителна техника;

v    Механик съобщителна техника;

v     Управление на МПС – категория „В“.

Дневна форма на обучение

Учениците от специалност: „ОСИГУРИТЕЛНИ И КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ В ЖП ИНФРАСТРУКТУРА” се обучават по нови учебни програми, съобразени с бързото развитие на осигурителните и комуникационни системи, в модерно оборудвани лаборатории и кабинети.

Основната цел е учениците да получат знания за аналоговите и цифровите комуникационни и осигурителни системи, компютъризираните гарови централизации, мобилните, радиорелейните и спътниковите комуникации.

РЕАЛИЗАЦИЯ:

  • Национална компания „Железопътна инфраструктура”, „Холдинг БДЖ“ – ЕАД;
  • Метрополитен;
  • Мобилните оператори – М-тел, Теленор, Виваком;
  • сигнално – охранителните системи и кабелните телевизии;
  • частни фирми, занимаващи се с телекомуникационни системи и осигурителна техника;
  • предоставяне на различни телекомуникационни услуги;

техници по поддръжка на електрически съоръжения за ниско напрежение в бита и промишлеността.