Свободни места за ученици

Към 01.09.2023 година

8 клас –

специалност: Ръководител движение – 5 бр.

специалност: Локомотиви и вагони – 2 бр.

9 клас –

специалност: Ръководител движение – 7 бр.

специалност: Локомотиви и вагони – 7 бр.

10 клас – 

специалност: Осигурителни и икомуникационни системи в жп инфраструктура – 8 бр.

специалност: Локомотиви ивагони –  9 бр.

11 клас 

специалност: Осигурителни и комуникационни системи в жп  инфраструктура – 7 бр.

специалност: Локомотиви и вагони –8 бр.

12 клас 

специалност: Ръководител движение – 18 бр.

специалност: Локомотиви  и вагони  –  20 бр.