admin

Месец на кариерното ориентиране- дни на отворените врати и професиографски екскурзии

Изминалата седмица в Професионална гимназия по жп транспорт премина под знака на кампанията за кариерно ориентиране, чиято цел е да популяризира възможностите за професионална реализация

Прочетете повече »

Тържествено награждаване на отличените проекти в Националният ученически конкурс „Наследник съм на …..“.

Тържествено награждаване на отличените проекти в Националният ученически конкурс „Наследник съм на …..“. На 13.03.2024 г. в зала 3 на Регионално управление на образованието се

Прочетете повече »

Прием 2024-2025

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ: ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:   Специалност “Осигурителни и комуникационни системи в железопътната инфраструктура”

Прочетете повече »

Проект”Успех за теб”

Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“, финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз Участие по: Дейност 1. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, вкл. нови

Прочетете повече »

Родителска среща

14.03.2024 г. – 17.30ч. ще се проведе общоучилищна родителска среща при следния дневен ред: 1.Резултати от образователния процес. 2.Ученици в риск от отпадане. 3.НВО в

Прочетете повече »

Родителска среща

15.03.2023 г. – 17.30ч. ще се проведе общоучилищна родителска среща при следния дневен ред: 1.Резултати от образователния процес. 2.Ученици в риск от отпадане. 3.НВО в

Прочетете повече »

Сключени са първите трудови договори за практическо обучение в реална работна среда за бъдещите Помощник локомотивни машинисти

      В изпълнение на дейност 4, поддейност 4.2 „Осигуряване на наставници за провеждане на дуална система на обучение в предприятията“ по проект BG05M2OP001-2.014-0001

Прочетете повече »